Problem att testa back-off kod

Added by Stefan over 5 years ago

Jag försöker kolla att min back-off kod fungerar, så att jag väntar i 10 sekunder som jag skall om jag får en 429-response.

Mitt problem är att jag efter en 429 alltid får en helt tom response när jag 10 sekunder senare skickar nästa request (Malformed server response). Jag har provat med att vänta längre tider (upp till 60 sekunder), men det hjälper inte. Jag lyckas bara tvinga fram en 429 mot system status-endpointen ("https://api.test.nordnet.se:443/next/2"), så det kan ha med det att göra.

Jag kan förstås bara sätta upp en ny helt connection, men jag vet inte om det är det tänkta sättet att hantera en 429. Hur är det tänkt att fungera?


Replies (3)

RE: Problem att testa back-off kod - Added by Stefan over 5 years ago

OK, jag kör en re-connect så länge, säg till om det bryter någon policy!

Jag undrar också vilka de exakta kriterierna är för "too many connections", så att jag kan uppfylla villkoren ordentligt? Jag hittade inget i dokumentationen, så just nu gissar jag baserat på empiriska försök.

RE: Problem att testa back-off kod - Added by sunh 15 days ago

먹튀검증:https://mtboan.com 의 메카는 먹튀보안관입니다 먹튀검증, 스포츠중계꽁머니 안내를 대표로하며, 안전놀이터 가 아닌 먹튀로 인해 피해를 보신 보든 분들이 더 이상 피해를 보지 않게 하기 위해 시작하게 되었습니다 토토사이트 와가장 멋진 먹튀검증사이트. 저는 당신의 메이저안전놀이터 관한 내용에 감탄을 멈추지 못하겠습니다. 메이저토토사이트 최고입니다. 다양한 안전놀이터 정보 안전한 꽁머니 많은 정보와 함꼐하는 먹튀가디언이였습니다.그리고 안전놀이터 함께 저희 사이트는토토사이트 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 먹튀검증 이였습니다. 그리고 안전사설토토사이트 함께 저희 사이트는먹튀검증커뮤니티 또한 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 공식안전놀이터 이였습니다.
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comThat's a very good story! 먹튀검증 I read your article very deeply. 먹튀신고 Hello, 먹튀 my name is 먹튀검증업체 and I run a site similar to yours. 먹튀커뮤니티 Compared to you, 먹튀사이트검증 the site I run is not enough. 먹튀사이트 However,메이저놀이터 I am also working hard 메이저안전놀이터추천 to upload more than 2 posts a week.메이저놀이터추천 If you are interested, 메이저놀이터 please visit my website. 사설토토 I would appreciate 메이저사설토토 it if you could visit 사설토토사이트추천 and read my article 사설토토사이트 and leave your comments.사설놀이터 It will be of 안전놀이터 great help to me. 토토안전놀이터 Anyway, 안전놀이터 have a nice day 토토사이트 today and thank you for 토토추천 your hard work.메이저토토사이트 Thank you, 먹튀없는토토사이트 Have a nice day! 토토사이트추천 bye토토사이트

RE: Problem att testa back-off kod - Added by sunh 15 days ago

Your mind to share good information 먹튀검증 is great. Thank you for 먹튀검증 the future, I will visit frequently to see materials related to 스포츠중계 and 꽁머니. There are a lot of materials related 안전놀이터 and 토토사이트 on my site.There are also materials related to 안전놀이터 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I hope there will be many exchanges in the future.If you have time, please visit our site! My site name is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com Nice to meet you. 먹튀검증 That's a great post. 먹튀신고 Thank you. 먹튀 I live in 먹튀검증업체 a different country from you. 먹튀커뮤니티 Your post will be 먹튀사이트검증 popular enough in my country. 먹튀사이트 I'm very happy to read this post. 메이저놀이터 Thank you. 메이저안전놀이터추천 You must have메이저놀이터추천 put a lot of effort into writing this. 메이저놀이터 I'd like to appreciate that. 사설토토 I wish I could write like you. 메이저사설토토 Actually, 사설토토사이트추천 I'm small, 사설토토사이트 but I'm running my own website. 사설놀이터 If you have time, 안전놀이터 please visit my website. 토토안전놀이터 There must be 안전놀이터 a post that 토토사이트 you will find interesting. 토토추천 And please leave a replay about 메이저토토사이트 your shortcomings. 먹튀없는토토사이트 It would be very helpful to me if you could. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day!

(1-3/3)