Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed

Added by Joachim over 5 years ago

Hej

Jag har problem att få ihop meddelandet för att lyssna på en feed.

Jag försöker lyssna enligt exemplet på nordnet och tycker inte json ser fel ut.

public void getTrades() {
ObjectNode node = JsonNodeFactory.instance.objectNode();
node.put("cmd", "subscribe");
node.with("args").put("t", "price" ).put("i","1869").put("m", 30);
String cmd = node.toString();

//JerseyWebTarget { https://pub.api.test.nordnet.se:443 }
WebTarget publicFeed = ClientBuilder.newClient().target("https://" + publicHostname + ":" + privPortNo);

Response response = publicFeed.queryParam(cmd).request(responseType).post(null);
}

Fel:
Exception in thread "main" javax.ws.rs.ProcessingException: java.net.SocketException: Unexpected end of file from server
at org.glassfish.jersey.client.HttpUrlConnector.apply(HttpUrlConnector.java:229)
at org.glassfish.jersey.client.ClientRuntime.invoke(ClientRuntime.java:224)

Det andra försöket ser ut såhär, men genererar samma fel. Dock lyssnar det på en stream som antagligen är lite bättre. Är det baseURL som är fel satt?

String charset = "UTF-8"; 
URLConnection connection = new URL("https://" publicHostname":"+privPortNo).openConnection();
connection.setDoOutput(true); // Triggers POST.
connection.setRequestProperty("Accept-Charset", charset);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=" + charset);
try (OutputStream output = connection.getOutputStream()) {
output.write(cmd.getBytes(charset));
}
InputStream resp = connection.getInputStream();

Exception in thread "main" java.net.SocketException: Unexpected end of file from server
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(HttpClient.java:792)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(HttpClient.java:647)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(HttpClient.java:789)


Replies (7)

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Det ser ut som om du försöker göra någon form av HTTP anrop till feederna.

Det är ren TCP kommunikation så du ska öppna en SSL socket och skicka login meddelandet som ren JSON avslutat med newline. Sen kommer meddelandena från feeden som ren JSON. Det är alltså ingen HTTP inblandad alls i feederna.

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Joachim over 5 years ago

Det hjälpte ju en hel del för att få kontakt med servern. Finns det något cmd jag kan göra alltid (vilken tid som helst på dygnat) som jag vet kommer att generera ett response som inte är ett hearbeat?

Somn läget är nu så får jag {"cmd":"login","args":{"session_key":"my fantastic keyxxxxxx"}}

login response: {"type":"heartbeat","data":{}} {"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","i":"1869","m":30}}

json: null

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Prenumerera på Ericsson B så får du priser. Efter stängning så får du ett pristick som innehåller stängningskursen.

{"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","i":"101","m":11}}

Glöm inte newline efter subscribe meddelandet.

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Petter over 5 years ago

Om jag fattat rätt så kan jag enbart testa på Eric B i testsystemet, men att jag får tillgång till feeds för allt annat i produktion? Servern verkar hålla tyst i andra fall, så att säga. (Skulle egentligen vilja se OMX30, till att börja med.)

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Petter over 5 years ago

Vilket jag kan tillägga är problematiskt då jag isåfall enbart kommer kunna testa hela min applikation först i produktionsmiljön...

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej Petter.

Du kan prenumerera på alla papper från nordiska Nasdaq OMX marknader.
Dock är det så att aktiviteten är låg i testmiljön jämfört med produktion, därav rekommenderar vi Eric B för det är pappret som det brukar vara mest fart på.

RE: Hjälp med att lyssna på trade prices i public feed - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증:https://mtboan.com 의 메카는 먹튀보안관입니다 먹튀검증, 스포츠중계꽁머니 안내를 대표로하며, 안전놀이터 가 아닌 먹튀로 인해 피해를 보신 보든 분들이 더 이상 피해를 보지 않게 하기 위해 시작하게 되었습니다 토토사이트 와가장 멋진 먹튀검증사이트. 저는 당신의 메이저안전놀이터 관한 내용에 감탄을 멈추지 못하겠습니다. 메이저토토사이트 최고입니다. 다양한 안전놀이터 정보 안전한 꽁머니 많은 정보와 함꼐하는 먹튀가디언이였습니다.그리고 안전놀이터 함께 저희 사이트는토토사이트 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 먹튀검증 이였습니다. 그리고 안전사설토토사이트 함께 저희 사이트는먹튀검증커뮤니티 또한 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 공식안전놀이터 이였습니다.
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com Your post really helped me a lot. 먹튀검증 As an opportunity to 먹튀신고 read one article, 먹튀 I'm reading all your other posts. 먹튀검증업체 I found out 먹튀커뮤니티 that you are a person 먹튀사이트검증 with a lot of abilities. 먹튀사이트 Your website is 메이저놀이터 full of really needed content. 메이저안전놀이터추천 I envy you. 메이저놀이터추천 I also run one of my websites. 메이저놀이터 It's a little different from you, 사설토토 but many posts are registered on 메이저사설토토 my site, 사설토토사이트추천 and I'm still writing them. 사설토토사이트 The posts are being updated 사설놀이터 almost every week, 안전놀이터 so if you're interested, 토토안전놀이터 visit them and read them. 안전놀이터 I'm sure it'll help you, too. 토토사이트 There are many problems happening all over the world these days, 토토추천 and I hope you don't have any problems, 메이저토토사이트 and I hope you have a great day today. 먹튀없는토토사이트 Thank you again for letting me read this, 토토사이트추천 and I'll see you next time. 토토사이트 Good bye

(1-7/7)