Tradables

Added by Marcus over 5 years ago

Hej,

Om jag hämtar alla aktier från t.ex. Large Cap och väljer Volvo B, kommer jag förutom instrument-info även få tradables som jag kommer behöva spara undan.

tradables": [ {
"market_id": 80,
"display_order": 0,
"lot_size": 1.0,
"tick_size_id": 14523,
"identifier": "SE0000115446SEK"
}, {
"display_order": 1,
"market_id": 11,
"tick_size_id": 14523,
"lot_size": 1.0,
"identifier": "366"
}, {
"display_order": 2,
"market_id": 30,
"tick_size_id": 14537,
"lot_size": 1.0,
"identifier": "1501993"
}
],

Men vilken av market_id och identifier ska jag använda sedan vid köp/sälj? Har en oklar bild av vad de tre olika kategorierna inom tradables gör.

Mvh
/Marcus


Replies (2)

RE: Tradables - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Vissa instrument kan handlas på flera marknader och du kan välja vilken marknad. I exemplet ovan är marknad 11 - NasdaqOMX Stockholm, Marknad 30 Burgundy och marknad 80 en virtuell smart order marknad. Om den läggs på marknad 80 så så routar vi ordern till den marknad som anses bäst. Så det är upp till dig att välja. Du kan hämta marknader via next/2/markets.

Nu är det så att Burgundy har stängt så i produktion har alla instrument har endast 1 tradable. Vi har kvar Burgundy i test så kunder kan se ut om det finns flera tradables och kan hantera det, det kan hända att vi lägger till andra marknader i framtiden.

RE: Tradables - Added by sunh 15 days ago

먹튀검증:https://mtboan.com 의 메카는 먹튀보안관입니다 먹튀검증, 스포츠중계꽁머니 안내를 대표로하며, 안전놀이터 가 아닌 먹튀로 인해 피해를 보신 보든 분들이 더 이상 피해를 보지 않게 하기 위해 시작하게 되었습니다 토토사이트 와가장 멋진 먹튀검증사이트. 저는 당신의 메이저안전놀이터 관한 내용에 감탄을 멈추지 못하겠습니다. 메이저토토사이트 최고입니다. 다양한 안전놀이터 정보 안전한 꽁머니 많은 정보와 함꼐하는 먹튀가디언이였습니다.그리고 안전놀이터 함께 저희 사이트는토토사이트 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 먹튀검증 이였습니다. 그리고 안전사설토토사이트 함께 저희 사이트는먹튀검증커뮤니티 또한 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 공식안전놀이터 이였습니다.
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

(1-2/2)