Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap

Added by Joachim over 5 years ago

Vad jag kan förstå så får man lyssna på 6 feeds samtidigt. Det är alltså max sex olika instrument. Det är ju en väldigt låg siffra. Hade man kunna lyssna på large cap eller andra listor så hade det ju blivit mycket mer hanterligt.

Har jag misstolkat informationen?


Replies (5)

RE: Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Vi har i dagsläget ingen begränsning alls på hur många instrument man får prenumerera på feeden, det är bara att skicka subscribe meddelanden för alla instrumenten du är intresserad av.
Dock finns det lite planer på att möjligen införa en gräns men den kommer förmodligen ligga runt 100 instrument.

mvh
Aleks

RE: Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap - Added by Joachim over 5 years ago

Tackar, jag hittar inget exempel på hur jag lyssnar på trades. Finns det något exempel för java på hur jag lyssnar på price info och avslut.

Såhär ser min testkod ut som uppenbarligen är helt fel.

public void getTrades(String listID) {
Response response = baseResource.path("trades").queryParam("cmd", "subscribe")
.queryParam("args", "{\"t\":\"price\", \"i\":\"1869\", \"m\":30}").request(responseType).post(null);
ObjectNode json = response.readEntity(ObjectNode.class);
}

RE: Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap - Added by Joachim over 5 years ago

Vilket genererar

Exception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: Illegal character """ at position 20 is not allowed as a start of a name in a path template "cmd=subscribe&args={"t":"price", "i":"1869", "m":30}".

RE: Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Dokumentationen nedan går igenom hur man bygger ihop meddelanden för att lyssna på både publika å privata feeden.
Enda kodexemplet vi har idag där man lyssnar på feeden är tyvärr skrivet i node, men det kan kanske vara till hjälp iaf:

https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds
https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Nodejs_example

RE: Är det möjligt att lyssna på inkommande trades på tex. large cap - Added by sunh 8 days ago

This is the first time I have checked this sweet article related to 먹튀검증 It's the first time I've been to your site. This is the 먹튀검증 that hits my heart. This article seems to be the correct data for 스포츠중계 꽁머니 I also like 안전놀이터 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. And you spend a lot of time looking for 토토사이트 related 안전놀이터 data.If you have time, come to my site! The site name is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

(1-5/5)