Hängande order

Added by Lars over 5 years ago

Tacksam om ni kan ta bort följande hängande order:

861886
861887
861888
861889
861890
861891
862368
862369


Replies (5)

RE: Hängande order - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Det är rensat nu

RE: Hängande order - Added by Lars over 5 years ago

Njaäe...

https://api.test.nordnet.se/next/2/accounts/{accno}/orders

returnerar fortfarande alla åtta.

RE: Hängande order - Added by Lars over 5 years ago

Alla dessa hänger fortfarande...

RE: Hängande order - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Kan du verifiera igen, dina ordrar ska vara rensade.

RE: Hängande order - Added by Lars over 5 years ago

Nu är de borta. Tack!

(1-5/5)