Error 406

Added by Ulf almost 5 years ago

Problem med intermittent funktion på vissa funktioner.

Frågar på account och lists ger error 406 ungefär varannan gång jag startar mitt program.
Antingen fungerar båda hela tiden eller så ger båda 406 (någon gång 405)
Public Feed fungerar dock alltid

Python 3.4
url='https://api.test.nordnet.se:443/next/2/lists'
r=requests.get(url, auth = self.auth, headers=self.headers)

OK:
<Response [200]>
[{"display_order":10,"list_id":16314763,"symbol":"Large Cap Stockholm SEK","country":"SE","name":"Large Cap Stockholm SEK"},{"display_order":20,"list_id":16314764,"symbol":"Mid Cap Stockholm SEK","name":"Mid Cap Stockholm SEK"},{"display_order":30,"list_id":16314765,"symbol":"Small Cap Stockholm SEK","name":"Small Cap Stockholm SEK"},{"display_order":40,"list_id":16314713,"symbol":"First North STO","name":"First North STO"},

Fel:
<Response [406]>

Varför?

Behövs port :443 i URL:n. Har kört utan ibland men det verkar inte spela någon roll.

Ulf


Replies (4)

RE: Error 406 - Added by Nordnet Aleksandar almost 5 years ago

Hej,

Har du med 'Accept: application/json' som header i varje request? Tror det kan vara anledningen bakom dina error 406 svar.

/Aleks

RE: Error 406 - Added by Ulf almost 5 years ago

Den ligger i self.headees

self.headers={b'Accept': b'application/json'}

RE: Error 406 - Added by Nordnet Aleksandar almost 5 years ago

Vad jag kan se i loggarna så får vi in {<<"accept">>,<<"*/*">>} som header i dina anrop. dvs */* istället för application/json.

Kan du dubbelkolla detta i din kod?

RE: Error 406 - Added by Ulf almost 5 years ago

Jag tog bort byte b'....' kodningen och då verkar det som det fungerar bättre.

self.headers={'Accept': 'application/json'}

Tack Ulf

(1-4/4)