Bara heartbreaks

Added by Ulf over 5 years ago

Efter att öppnar public feed och frågat efter pris på ERIC N och ABB får jag svar en gång därefter bara heartbreaks

ERIC B i=101 m=11 last=115.0 {'i': '101', 'turnover': 575.0, 'last': 115.0, 'ask': 0.0, ...
ABB Ltd i=3966 m=11 last=191.0 {'i': '3966', 'turnover': 766695.6, 'last': 191.0, 'ask': 191.0, 'b...
heartbeat
heartbeat
heartbeat
heartbeat
heartbeat

Varför får jag bara heartbreaks? Bifogar en kodsnutt (Python 3.4)

  def openPubSocket(self):
    #Open public socket
    self.s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.ssl_socket=ssl.wrap_socket(self.s)
    self.ssl_socket.connect((self.hostPub,self.portPub))  
    #Login with session
    cmd={"cmd":"login","args":{"session_key":self.session_key,"service":"NEXTAPI"}}
    cmdj=str.encode(json.dumps(cmd) + "\n")
    self.ssl_socket.write(str.encode(json.dumps(cmd) + "\n"))

  def loop(self,N=100):
    'Public feed loop'
    self.openPubSocket()

    stocks={"101":"ERIC B", "3966":"ABB Ltd"}        
    # Ask price for ERIC B id=101 market=11
    self.price("101",11)
    # Ask price for ABB Ltd id=3966 market=11
    self.price("3966", 11)

    n=0
    while n<N:
      j=self.readPubFeed()
      d=j['data']
      if d=={}:
        print(j['type'])
      else:
        if 'last' in d.keys():
          print('{} i={} m={} last={}'.format(stocks[d['i']],d['i'],d['m'],d['last']))
          print(d)
        else:
          print('.')
      n+=1
    self.closeSocket()
    print('END loop')

  def readPubFeed(self):  
    out=self.ssl_socket.read(1024)
    outs=out.decode(encoding='UTF-8')
    return json.loads(outs)

  def price(self,id,market):  
    cmd={"cmd":"subscribe", "args":{"t":"price", "i":id, "m":market}}
    cmdj=str.encode(json.dumps(cmd) + "\n")
    self.ssl_socket.write(cmdj)  


Replies (1)

RE: Bara heartbreaks - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Jag skulle gissa att det beror på låg aktivitet på testmarknaden. Du kommer se nya ticks på feeden när det sker förändringar på de instrument du prenumererar på men då måste det ske trades på testmarknaden.

(1-1/1)