OMX call 08.45 -> 09:00

Added by Emil over 5 years ago

Hej,

Jag undrar om det är möjligt att plocka ut kurser från morgoncallen ur samtliga komponenter i OMXS30? Planen är att försöka återskapa en liknande funktion som Six EDGE Call Index, där man kan se vad indexet skulle öppna på baserat på vad som sker i callen.

Kan man även få ut varje komponents vikt i indexet på ngt smart sätt?

Tack!


Replies (1)

RE: OMX call 08.45 -> 09:00 - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Vi har tyvärr inge bra sätt att ta fram vikterna.

Det man kan göra är att ta fram komponenterna i OMXS30 med /next/2/lists/{list_id} och prenumerera på samtligas priser från publika feeden.
Sedan kan man manuellt applicera vikter (de ändras inte speciellt ofta) för att använda för din algoritm.

/Aleks

(1-1/1)