Blanka aktier

Added by Oscar over 5 years ago

Hej,

Skulle vilja att ni tillät blankning för mitt konto på test.

Som jag förstått det hela rätt så gör du inget speciellt "köp" utan lägger istället en säljorder utan att först äga aktierna?

Är aktierna som tillåts för blankning samma som i produktionssystemet från början?

https://www.nordnet.se/mux/page/blankninginl.html

Är det möjligt att koppla på andra aktier för blankning? Går att prata med mäklare i produktionssystemet för att få in andra aktier så det hade varit perfekt om det går här också. De som är intressanta är i så fall:

ShaMaran Petroleum Corp.
PetroGrand AB
Africa Oil Corp.
Fingerprint Cards AB ser. B
Interfox Resources AB ser. B
Starbreeze AB

//Oscar


Replies (5)

RE: Blanka aktier - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej

För att blanka behöver du endast lägga en säljorder utan att först äga instrumentet.

Vi har aktiverat blankning för dig i test och utökat blankningslistan med aktierna du angav.

/Aleks

RE: Blanka aktier - Added by Oscar over 5 years ago

Tack så mycket! Om jag vill kunna blanka fler aktier är det OK att skriva i tråden för att koppla på dessa eller ska det göras på annat sätt?

//Oscar

RE: Blanka aktier - Added by Oscar over 5 years ago

Hej igen,

Kan ni aktivera blankning för alla aktier för att slippa fråga kontinuerligt om nya aktier att blanka?

RE: Blanka aktier - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Det är tyvärr inget vi vill göra i testsystemet av olika skäl.

Sen är frågan om det verkligen behövs finnas så många aktier som man kan blanka.
Testmarknadens priser eller aktivitet liknar inte produktion vilket gör att det inte spelar någon större roll vilka aktier man testar sin applikation med.

Om du i alla fall vill ha flera så får du gärna utöka din lista här så kan jag ordna det åt dej.

/Aleks

RE: Blanka aktier - Added by sunh 8 days ago

This is the first time an active forum is about 먹튀검증 It's really informative" related to this forum. 먹튀검증 And 스포츠중계 also seem to be good because they are related. I'm also very interested in 꽁머니 안전놀이터 I plan to write a forum related to 토토사이트 later.Before that, you can first check the related materials on my site. 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. site name is 안전놀이터 happy to 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comHello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

(1-5/5)