Inga ticks

Added by Erik over 5 years ago

Hej!

Jag kör i testsystemet och försöker uppdatera intradays. Dock är ticks ALLTID tomma i svaren jag får.

Jag kör requests mot /next/2/tradables/intraday/{tradables} där {tradables} är kommaseparerade tradeables. Det är aldrig några problem med requestet i sig, för jag får tillbaks IntradayGraphs, men dessa innehåller ALDRIG några ticks. Jag har även märkt att jag inte får tillbaks alla IntradayGraphs för alla tradeables jag skickar in. Finns det någon gräns för hur många som får vara med i den kommaseparerade listan?

Jag har dessutom provat vid många olika tider på dygnet, olika dagar i veckan.

Är detta något med testsystemet eller gör jag något fel?


Replies (6)

RE: Inga ticks - Added by Erik over 5 years ago

Exempel på svar från API:t:

[ {
"market_id": 11,
"identifier": "100",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100102",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100152",
"ticks": []
}, {
"market_id": 14,
"identifier": "100153",
"ticks": []
}, {
"market_id": 24,
"identifier": "100175",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100200",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100205",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100206",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100207",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100208",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100241",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100242",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100378",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100380",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100404",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100427",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100428",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100430",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100431",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100557",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100606",
"ticks": []
}, {
"market_id": 11,
"identifier": "100609",
"ticks": []
}
]

RE: Inga ticks - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Hej,

Tyvärr fungerar inte intraday i testsystemet. Av olika skäl kan vi inte ha hela funktionaliteten tillgänglig. Avgränsningarna finns beskrivna här: https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Test_system

RE: Inga ticks - Added by Erik over 5 years ago

Aha, då förstår jag! Tackar!

Vad är bästa sättet (oavsett prod eller test) att få ut alla priser? Jag är alltså inte direkt ute efter livedata, utan bara enstaka synkningar. Är det att prenumerera i feeden som gäller?

Erik

RE: Inga ticks - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Det är feeden som gäller i det här fallet. Hur många tänkte du prenumerera på när du säger att du ska hämta 'alla' priser?

RE: Inga ticks - Added by Erik over 5 years ago

Egentligen har jag inget behov av att prenumerera, utan bara då och då hämta priser. Och vad jag tänkte mig är per marknad. Är detta dumt?

RE: Inga ticks - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Ditt behov är ju inte dumt det verkar vara flera som har det, men vi har tyvärr inget stöd för det.

Tanken med med vårat api är att kund ska kunna bygga applikationer som handlar automatiskt i realtid.

Om du tänker dig att hålla på med teknisk analys och kunna testa dina algoritmer bakåt i tiden så finns AutoTrader http://www.autostock.se/ .

(1-6/6)