GET /next/2/tradables/trades/{tradables}

Added by Joachim almost 6 years ago

Hej

Finns det inget sätt att hämta information från senast hämtade trade? Det verkar som man bara kan hämta ett antal trades tillbaka men om man inte vet hur många trades som hänt så måste man alltid ta till extra för att sen själv ta bort onödig information?


Replies (2)

RE: GET /next/2/tradables/trades/{tradables} - Added by Nordnet Simon almost 6 years ago

Hej, nej det finns inget sätt att hämta senaste trade. Tanken är att man hämtar alla trades idag genom HTTP request och börjar lyssna på privata feeden där alla dina trades kommer i realtid.

RE: GET /next/2/tradables/trades/{tradables} - Added by Nordnet Simon almost 6 years ago

Fel av mig. Jag trodde det var egna trades. Men principen är samma. Tanken är att du hämtar alla dagens trades och sen prenumererar på trades på det instrumentet på den publika feeden. Då får du alltid senaste trade när den kommer. Det är inte meningen att använda HTTP för pollning när det finns en feed.

(1-2/2)