Enter order

Added by Björn almost 6 years ago

Hej!

I dokumentationen för Enter Order skriver ni ingenting om vilka värden result_code kan få om ordern inte är ok.
Är det avsiktligt eller kan man få en lista över möjliga värden och vad de innebär?


Replies (9)

RE: Enter order - Added by Björn over 5 years ago

Hallå???

RE: Enter order - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, ledsen för sent svar. Vi har ingen lista över felkoder. Däremot så kommer det med en förklarande text i message.

RE: Enter order - Added by Björn over 5 years ago

OK. En förklarande text är säkert bra för en traditionell handelsapp, men hjälper inte en robot. Jag skulle, för nattsömnens skull :-), åtminstone vilja kunna identifiera fel som indikerar att programmet inte "har koll", tex ORDER_MISSING_AGREEMENT om man aldrig har för avsikt att blanka.

1) Kommer felkoderna från ert system, eller direkt från respektive marknad?
2) Kan de vara olika på olika marknader?
3) Vill ni avsiktligt inte publicera en lista, eller är det bara så att ni inte har en sammanställning tillgänglig just nu?

Jag skulle absolut vara hjälpt av en lista och jag tror att andra som utvecklar liknande typer av program också skulle vara det.

RE: Enter order - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej,

1) Från oss. Vi validerar ordern, skickar den till marknaden (om den är öppen) och svarar direkt. Eventuella fel från marknaden kommer på privata feeden.

2) Nej, men viss validering är specifik för tex optioner så dom felen dyker inte upp på marknad 11 tex.

3) Vi har inte tänkt på det helt enkelt eftersom vi har feltext. Det vore nog bra att ha en lista på fel som beror på klientappen - det kan dock vara svårt att kategorisera. Vi får fundera ut något bra.

RE: Enter order - Added by Björn over 5 years ago

1&2) OK

3) Förstår inte riktigt vad du menar med "Det vore nog bra att ha en lista på fel som beror på klientappen"... Jag ser inget behov av en kategori från er, utan det hanterar nog alla utvecklare bäst själva utifrån sina speciella behov. Jag ser gärna att ni publicerar en lista med en förklaring på samma sätt som ni har på tex action_state och order_state, men annars är det bara att jag antar att de felkoder jag har sett är de enda som finns och hanterar nya allt eftersom jag råkar ut för dem. Men lite synd tycker jag att det vore... :-) Hantera det på det sätt ni tycker är bäst.

Tack för svaren!

RE: Enter order - Added by website 28 days ago

The virtual casino online games operate on powerful computers called "servers" that enable anyone in the world to play their games with a web browser.토토사이트

RE: Enter order - Added by website 27 days ago

The theory I'd like you remember here is that you need to have the casino party company put in writing that they will be the company doing your event and will not subcontract to some other company. It's also advisable to require the casino company to produce photographs of the precise tables they will use at the event.먹튀

https://royalcbd.com/cbg-cbda-cbn-cbc-cbdv/ - Added by website 23 days ago

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. https://royalcbd.com/cbg-cbda-cbn-cbc-cbdv/

https://sportssite.xyz/ - Added by website 17 days ago

Here is a safety park that everyone is welcomed by Toto related betting sites. Toto can bet the best based on the safety guaranteed in private Toto. Playground is Hitman. 안전놀이터

(1-9/9)