ORDER_MISSING_AGREEMENT

Added by Björn almost 6 years ago

Mer orderproblem:

Ericsson B: Har 1325 st när jag loggar in, försöker sälja 1325 st med order 775944.
HM B: Har 264 st när jag loggar in, köper 64 st, försöker sälja 328 st med order 775955.

I båda fallen misslyckas ordern med result_code=ORDER_MISSING_AGREEMENT.
Varför? Inga ordrar ligger och stör, vad jag kan se.


Replies (10)

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn almost 6 years ago

OK, ingen respons... Provade idag igen, med samma typ av resultat.

5490 Ericsson B på kontot, inga aktiva ordrar. Säljer alla och får då följande svar: {"message":"User does not have required agreements.","order_id":846905,"result_code":"ORDER_MISSING_AGREEMENT","order_state":"DELETED","action_state":"INS_FAIL"}

Kan ni förklara det här?

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

Fortfarande samma fel. Har väntat på någon slags respons sedan 21/11...

Jag har provat många gånger nu på kvällen och beteendet är konsekvent, result_code="ORDER_MISSING_AGREEMENT" när jag försöker sälja alla mina Ericsson B.
Till exempel order 847694 idag.

Vad är problemet?!!!

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, vi trodde att vi löst det. Vi får kolla vidare. Återkommer (snabbare än förra gången).

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

Jättebra! Jo, ni rensade kontot på nå't sätt och då försvann problemet tillfälligt, men det kom tillbaka igen efter ett tag.

Jag har tidigare haft andra problem som förhoppningsvis är lösta nu, och har vi lite tur så kanske det här är ett följdfel av de andra problemen...
Om ni inte hittar nå't misstänkt så kan ni rensa kontot igen, så får vi se om problemet kommer tillbaka.

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, vi kan inte se några ERIC B på ditt konto.

Skulle du kunna kolla dina positioner med next/2/accounts/<accno>/positions och posta svaret här.

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

[{"accno":9210180,"instrument":{"tradables":[{"market_id":80,"display_order":0,"lot_size":1.0,"tick_size_id":14531,"identifier":"SE0000242455SEK"},{"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"120"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501987"}],"instrument_id":16405193,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":1132005722.0,"sector":"COMMERCIAL_BANKS","sector_group":"FINANCIAL","name":"Swedbank AB ser A","symbol":"SWED A","isin_code":"SE0000242455"},"morning_price":{"currency":"SEK","value":181.1},"qty":1039.0,"pawn_percent":70,"market_value_acc":{"currency":"SEK","value":98341.34999999999},"market_value":{"currency":"SEK","value":98341.34999999999},"acq_price":{"currency":"SEK","value":182.16323387872956},"acq_price_acc":{"currency":"SEK","value":182.16323387872956},"is_custom_gav":false},{"accno":9210180,"instrument":{"tradables":[{"market_id":80,"display_order":0,"lot_size":1.0,"tick_size_id":14531,"identifier":"SE0000108656SEK"},{"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"101"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501965"}],"instrument_id":16405111,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":3043295752.0,"sector":"COMMUNICATIONS_EQUIPMENT","sector_group":"IT","name":"Ericsson, Telefonab. LM ser. B","symbol":"ERIC B","isin_code":"SE0000108656"},"morning_price":{"currency":"SEK","value":82.7},"qty":7400.0,"pawn_percent":80,"market_value_acc":{"currency":"SEK","value":540940.0},"market_value":{"currency":"SEK","value":540940.0},"acq_price":{"currency":"SEK","value":86.03367567567568},"acq_price_acc":{"currency":"SEK","value":86.03367567567568},"is_custom_gav":false},{"accno":9210180,"instrument":{"tradables":[{"market_id":80,"display_order":0,"lot_size":1.0,"tick_size_id":14531,"identifier":"SE0000106270SEK"},{"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"992"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501966"}],"instrument_id":16402982,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":1460672000.0,"sector":"RETAIL","sector_group":"CONSUMER_PRODUCTS","name":"Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B","symbol":"HM B","isin_code":"SE0000106270"},"morning_price":{"currency":"SEK","value":287.8},"qty":392.0,"pawn_percent":85,"market_value_acc":{"currency":"SEK","value":94393.6},"market_value":{"currency":"SEK","value":94393.6},"acq_price":{"currency":"SEK","value":304.1408163265306},"acq_price_acc":{"currency":"SEK","value":304.1408163265306},"is_custom_gav":false},{"accno":9210180,"instrument":{"tradables":[{"market_id":80,"display_order":0,"lot_size":1.0,"tick_size_id":14531,"identifier":"SE0000427361SEK"},{"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"220"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501971"}],"instrument_id":16405682,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":4049951919.0,"sector":"COMMERCIAL_BANKS","sector_group":"FINANCIAL","name":"Nordea Bank AB","symbol":"NDA SEK","isin_code":"SE0000427361"},"morning_price":{"currency":"SEK","value":92.45},"qty":426.0,"pawn_percent":70,"market_value_acc":{"currency":"SEK","value":30799.8},"market_value":{"currency":"SEK","value":30799.8},"acq_price":{"currency":"SEK","value":93.8},"acq_price_acc":{"currency":"SEK","value":93.8},"is_custom_gav":false},{"accno":9210180,"instrument":{"tradables":[{"market_id":80,"display_order":0,"lot_size":1.0,"tick_size_id":14531,"identifier":"SE0000115446SEK"},{"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"366"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501993"}],"instrument_id":16392363,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":1593279793.0,"sector":"MACHINERY","sector_group":"CAPITAL_GOODS","name":"Volvo, AB ser. B","symbol":"VOLV B","isin_code":"SE0000115446"},"morning_price":{"currency":"SEK","value":98.7},"qty":2415.0,"pawn_percent":80,"market_value_acc":{"currency":"SEK","value":225681.75},"market_value":{"currency":"SEK","value":225681.75},"acq_price":{"currency":"SEK","value":82.67753623188406},"acq_price_acc":{"currency":"SEK","value":82.67753623188406},"is_custom_gav":false}]

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

Ett försök att få lite mer lättläst text:

[
... {
"accno":9210180,
"instrument":{
"tradables":[ {
"market_id":80,
"display_order":0,
"lot_size":1.0,
"tick_size_id":14531,
"identifier":"SE0000108656SEK"
}, {
"display_order":1,
"market_id":11,
"tick_size_id":14531,
"lot_size":1.0,
"identifier":"101"
}, {
"display_order":2,
"market_id":30,
"tick_size_id":14580,
"lot_size":1.0,
"identifier":"1501965"
}
],
"instrument_id":16405111,
"instrument_type":"ESH",
"instrument_group_type":"EQ",
"currency":"SEK",
"multiplier":1.0,
"number_of_securities":3043295752.0,
"sector":"COMMUNICATIONS_EQUIPMENT",
"sector_group":"IT",
"name":"Ericsson, Telefonab. LM ser. B",
"symbol":"ERIC B",
"isin_code":"SE0000108656"
},
"morning_price":{
"currency":"SEK",
"value":82.7
},
"qty":7400.0,
"pawn_percent":80,
"market_value_acc":{
"currency":"SEK",
"value":540940.0
},
"market_value":{
"currency":"SEK",
"value":540940.0
},
"acq_price":{
"currency":"SEK",
"value":86.03367567567568
},
"acq_price_acc":{
"currency":"SEK",
"value":86.03367567567568
},
"is_custom_gav":false
},
...
]

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

Ah, gick ju så där...

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Tack - perfekt info. Nu tror vi att vi har kommit på vad som är fel. Prova gärna igen.

RE: ORDER_MISSING_AGREEMENT - Added by Björn over 5 years ago

OK, då provar jag.

(1-10/10)