Get tradable info

Added by Björn over 5 years ago

Hej!

Hur kommer det sig att svaret från Get tradable info enbart innehåller market_id och inte identifier trots att frågan är en lista av market_id och identifier?
Innebär det att informationen är identisk för alla instrument på en marknad?


Replies (4)

RE: Get tradable info - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, har du något exempel där du inte får identifier? Om jag kör frågan för ERIC B https://api.test.nordnet.se:443/next/2/tradables/info/11%3A101 så får jag

[
 {
  "market_id": 11,
  "identifier": "101",
  "calendar": [
   {
    "date": "2014-10-23",
    "open": 1414044000000,
    "close": 1414078500000
   },
  ------------ REMOVED A LOT OF DATES -------------
   {
    "date": "2015-03-02",
    "open": 1425279600000,
    "close": 1425314100000
   }
  ],
  "order_types": [
   {
    "type": "FAK",
    "name": "Fill-and-kill" 
   },
  ------------- REMOVED A LOT OF ORDER_TYPES -------------
   {
    "type": "STOP_TRAILING",
    "name": "Trailing stop loss" 
   }
  ],
  "iceberg": true
 }
]

RE: Get tradable info - Added by Björn over 5 years ago

Ahh, jag skulle kunna svära på att identifier inte fanns med i svaret igår, men jag har väl tittat i kors. Svaret ser jättebra ut!
Däremot så saknas identifier helt klart i dokumentationen, så ni får gärna uppdatera den! :-)

Tack!

RE: Get tradable info - Added by Björn over 5 years ago

Fixar ni dokumentationen så att identifier är med?

RE: Get tradable info - Added by Nordnet Aleksandar over 5 years ago

Det ska vi fixa. Tack för feedback.

(1-4/4)