Få reda på ticksize på instrument

Added by Sebastian about 9 years ago

Glad sommar,

funderar på om jag har missat något då jag inte hittar instrumentens ticksize? Man får ju fem olika priser via depthfeed men hur ligger de i förhållande till varandra? Vad händer om spridningen är större än 5?

Sebastian


Replies (1)

RE: Få reda på ticksize på instrument - Added by Nordnet Simon about 9 years ago

Hej,

för att hitta ticksize tabellen för ett instrument kan du använda instrument lookup https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Instrument-lookup för att få en ticksizeID i svaret. Det id:t kan du använda i Get ticksize table https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Get-ticksize-table .

Jag förstår inte riktigt hur du menar med ticksizen och orderdjupet. Återkom om jag svamlar till det.

Vi visar aldrig mer än 5 nivåer i orderdjupet.

På nivå 1 så gäller bid värdena dom ordrar som har den högsta limiten och ask värdena dom ordrar som har den lägsta limiten. Nivå 1 innehåller samma information som prisfeeden (men med färre parametrar).
På nivå 2 så gäller bid värdena dom ordrar som har den näst högsta limiten och ask värden dom ordar som har den näst lägsta limiten.
Osv.

Prisskillnaden mellan dom olika nivåerna kan vara större än ticksizen i vissa fall, i test händer det ganska ofta men i produktion i princip aldrig för instrument med hög omsättning.

EDIT: Fixade stavfel och länkfel.

(1-1/1)