Få reda på ticksize på instrument

Added by Sebastian over 9 years ago

Glad sommar,

funderar på om jag har missat något då jag inte hittar instrumentens ticksize? Man får ju fem olika priser via depthfeed men hur ligger de i förhållande till varandra? Vad händer om spridningen är större än 5?

Sebastian


Replies (3)

RE: Få reda på ticksize på instrument - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej,

för att hitta ticksize tabellen för ett instrument kan du använda instrument lookup https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Instrument-lookup för att få en ticksizeID i svaret. Det id:t kan du använda i Get ticksize table https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Get-ticksize-table .

Jag förstår inte riktigt hur du menar med ticksizen och orderdjupet. Återkom om jag svamlar till det.

Vi visar aldrig mer än 5 nivåer i orderdjupet.

På nivå 1 så gäller bid värdena dom ordrar som har den högsta limiten och ask värdena dom ordrar som har den lägsta limiten. Nivå 1 innehåller samma information som prisfeeden (men med färre parametrar).
På nivå 2 så gäller bid värdena dom ordrar som har den näst högsta limiten och ask värden dom ordar som har den näst lägsta limiten.
Osv.

Prisskillnaden mellan dom olika nivåerna kan vara större än ticksizen i vissa fall, i test händer det ganska ofta men i produktion i princip aldrig för instrument med hög omsättning.

EDIT: Fixade stavfel och länkfel.

RE: Få reda på ticksize på instrument - Added by sunh 20 days ago

This is the item I was looking for. 먹튀검증사이트 I'm yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. I finally found 먹튀검증. Please upload a lot of good 먹튀검증 in the future. Thank you IT What more resources are there about 스포츠중계 I hope all of them are the materials I am interested in 꽁머니 have a lot of items related to 안전놀이터 In addition, if you are curious about materials related 토토사이트 안전놀이터 please come and visit us anytime.My site name 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증.

RE: Få reda på ticksize på instrument - Added by sunh 20 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 Nice to meet you. 먹튀검증 That's a great post. 먹튀신고 Thank you. 먹튀 I live in 먹튀검증업체 a different country from you. 먹튀커뮤니티 Your post will be 먹튀사이트검증 popular enough in my country. 먹튀사이트 I'm very happy to read this post. 메이저놀이터 Thank you. 메이저안전놀이터추천 You must have메이저놀이터추천 put a lot of effort into writing this. 메이저놀이터 I'd like to appreciate that. 사설토토 I wish I could write like you. 메이저사설토토 Actually, 사설토토사이트추천 I'm small, 사설토토사이트 but I'm running my own website. 사설놀이터 If you have time, 안전놀이터 please visit my website. 토토안전놀이터 There must be 안전놀이터 a post that 토토사이트 you will find interesting. 토토추천 And please leave a replay about 메이저토토사이트 your shortcomings. 먹튀없는토토사이트 It would be very helpful to me if you could. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day!

(1-3/3)