Trading status

Added by Björn about 6 years ago

Hej!

Det vore jättebra om ni kunde förklara lite om vad man kan förvänta sig angående trading status på den publika feeden.
När får man typiskt de olika statuskoderna? Hur beter sig produktionssystemet en normal handelsdag?


Replies (1)

RE: Trading status - Added by Nordnet Simon about 6 years ago

Hej, tradingstatus beskriver helt enkelt tradingstatus för orderboken. Om den är i pre-trade, continious, halted eller post-trade. Tyvärr finns här ingen standard utan alla marknaderna gör lite olika.

Vi återkommer med en bättre beskrivning och ett exempel på hur en orderbook beter sig under en vanlig dag.

(1-1/1)