Dokumentationsfråga v2

Added by Björn about 6 years ago

Hej!

Några saker som skiljer sig mellan testsystemet och dokumentationen:
- Trading status (public feed): Ni skickar tick_timestamp men API spec säger timestamp istället
- Instrument search mm (rest) : Ni skickar multiplier och lot_size som ett decimaltal men API spec säger integer

Hur ska det vara?


Replies (1)

RE: Dokumentationsfråga v2 - Added by Nordnet Simon about 6 years ago

Hej, det är fel i dokumentationen. Nu ska det vara fixat.

Tack för input.

(1-1/1)