version 2: transactions

Added by Lars almost 6 years ago

Noterar att det i v2 ska gå att hämta kontohändelser (insättningar, uttag, utdelningar etc):

http://BASE_URL/API_VERSION/accounts/[accno]/transactions

vilket är alldeles utmärkt. Ännu bättre vore det om dessa kontohändelser även
kommuniceras på "private feed". Är det något som är på gång?

Lars