Hur förväntas man använda "trades" anropet?

Added by Erik almost 6 years ago

Jag har följade dump från ett javaprogram som försäker hämta de senaste affärerena. Jag användet version nExt v2. Enligt exemplet skall det vara ERIC B () på OMX (ID: 11 NAME: Nasdaq OMX Stockholm COUNTRY: SE) i Stockholm. Kan någon bidra med en kort förklaring av vilka ID'n man förväntas använda och gärna en exempel URL...

MVH
/Erik

Dump från response från anrop till lists:

Oct 10, 2014 2:53:39 PM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 7 * Sending client request on thread main
7 > GET https://api.test.nordnet.se/next/2/lists/16408315
7 > Accept: application/json
7 > Authorization: Basic YjRhMThiNzFmNjEyODM3ZWZiNWQ2MWJjYWRmMDk1ZmZlMjAzMDM5ZTpiNGExOGI3MWY2MTI4MzdlZmI1ZDYxYmNhZGYwOTVmZmUyMDMwMzll

Oct 10, 2014 2:53:42 PM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 8 * Client response received on thread main
8 < 200
8 < Connection: Keep-Alive
8 < content-length: 48881
8 < content-type: application/json; charset=UTF-8
8 < Date: Fri, 10 Oct 2014 12:53:41 GMT
8 < Keep-Alive: timeout=2, max=100
8 < Server: Nordnet External API
JUNK MANUALLY REMOVED: {"display_order":1,"market_id":11,"tick_size_id":14531,"lot_size":1.0,"identifier":"101"},{"display_order":2,"market_id":30,"tick_size_id":14580,"lot_size":1.0,"identifier":"1501965"}],"instrument_id":16405111,"instrument_type":"ESH","instrument_group_type":"EQ","currency":"SEK","multiplier":1.0,"number_of_securities":3043295752.0,"sector":"COMMUNICATIONS_EQUIPMENT","sector_group":"IT","name":"Ericsson, Telefonab. L M ser. B","symbol":"ERIC B","
END

Dump från anrop:

Oct 10, 2014 2:54:46 PM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 13 * Sending client request on thread main
13 > GET https://api.test.nordnet.se/next/2/trades/11:101?count=2
13 > Accept: application/json
13 > Authorization: Basic YjRhMThiNzFmNjEyODM3ZWZiNWQ2MWJjYWRmMDk1ZmZlMjAzMDM5ZTpiNGExOGI3MWY2MTI4MzdlZmI1ZDYxYmNhZGYwOTVmZmUyMDMwMzll

Oct 10, 2014 2:54:47 PM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 14 * Client response received on thread main
14 < 404
14 < Connection: Keep-Alive
14 < content-length: 20
14 < content-type: application/json; charset=UTF-8
14 < Date: Fri, 10 Oct 2014 12:54:46 GMT
14 < Keep-Alive: timeout=2, max=100
14 < Server: Nordnet External API {"code":"NOT_FOUND"}

Search failed: HTTP 404 Not Found


Replies (9)

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Lars almost 6 years ago

Prova https://BASE_URL/API_VERSION/tradables/trades/[market_id:identifier[,market_id:identifier],...]?count
dvs "/tradable/trades" i stället för "/trades". Detta är den URL som anges överst i avsnittet, i exemplet
längre ner saknas "tradable".

Lars

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Erik almost 6 years ago

Hej,

Tack för Ditt snabba svar. Då försvann ju "404":an som förväntat.

Dock verkar jag inte få någon data tillbaka, se nedan:

Oct 13, 2014 10:58:58 AM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 19 * Sending client request on thread main
19 > GET https://api.test.nordnet.se/next/2/tradables/trades/11:101?count=2
19 > Accept: application/json
19 > Authorization: Basic MzFjODViZjVhMDFmMzY0NmE5MzkzMmE0NzY0MTAxMzA0NmZjMDM2OTozMWM4NWJmNWEwMWYzNjQ2YTkzOTMyYTQ3NjQxMDEzMDQ2ZmMwMzY5

Oct 13, 2014 10:58:58 AM org.glassfish.jersey.filter.LoggingFilter log
INFO: 20 * Client response received on thread main
20 < 200
20 < Connection: Keep-Alive
20 < content-length: 49
20 < content-type: application/json; charset=UTF-8
20 < Date: Mon, 13 Oct 2014 08:58:58 GMT
20 < Keep-Alive: timeout=2, max=100
20 < Server: Nordnet External API
[{"market_id":11,"identifier":"101","trades":[]}]

[{"market_id":11,"identifier":"101","trades":[]}]

Om jag har förstått rätt skall "market_id" vara t.ex 11 (Nasdaq OMX Stockholm), men vad är "identifier".

Är det ID:t på instrumentet eller ett lokalt id per marknad?

MVH
/Erik

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Lars almost 6 years ago

Kombinationen (marketID,identifier) förekommer i många sammanhang och identifier brukar då alltid vara Nordnets lokala id för instrumentet på den marknad som anges av marketID, dvs 11:101 bör vara Ericsson B handlad på Nasdaq Stockholm. Det ser ut som att du får tillbaka en tom array. Om det beror på att något är fel eller på att testsystemet inte har någon information om historiska avslut får bli en fråga till Nordnet...

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Erik almost 6 years ago

Tack,

Jo, det är ju utan tvekan en tom array som kommer tillbaka. Jag började undre om jag missförstått allt totalt, men det stämmer med vad jag trodde då.

Om Du har möjlihet vore det bra att veta när denna typ av data kommer finnas i systemet, då jag arbetar med en utvärdering...

MVH
/Erik

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Lars almost 6 years ago

Jag representerar inte Nordnet och har ingen insiderinfo. Att testsystemet inte innehåller riktiga data är ett generellt problem. När responsen inte blir den väntade är det svårt att veta om man gjort något fel eller om det beror på att det man försöker göra inte är infört i testsystemet eller de slumpade data som används. Det vore förnämligt om det gick att få in riktiga data, även om det bara var en delmängd (t ex tre instrument per marknad) och även om de hade 15 minuters, dagars eller veckors fördröjning, så att responsen från systemet vore förutsägbar.

Lars

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Erik almost 6 years ago

OK!

Då får jag tacka extra mycket för hjälpen och för förtydligandet.

Vet Du vem som hanterar detta hos NordNet?

MVH
/Erik

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Lars almost 6 years ago

Personer som hör till Nordnet brukar ha "Nordnet" i sitt användarnamn, t ex "Nordnet Simon, Nordnet Petter", men på senare tid har det ju mest verkat som att ingen på Nordnet hanterar detta...

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Nordnet Simon almost 6 years ago

Hej, ledsen för sent svar. Vi har tyvärr inte möjlighet att lagra dagens avslut i testsystemet för tillfället. Senaste dokumentationen finns här: https://api.test.nordnet.se/api-docs/index.html#!/tradables/get_public_trade.

RE: Hur förväntas man använda "trades" anropet? - Added by Erik almost 6 years ago

OK,

Det gör det ju onekligen svårare att utvärdera systemet, när kommer det på plats?

MVH
/Erik

(1-9/9)