Tidsplan för version 2 utanför Sverige?

Added by Kim about 6 years ago

Simon wrote:

There are different legal issues in every country.
We are investigating the legal issues for a Nordic release and our goal is to release Nordnet API outside Sweden 2nd quarter 2014.

Vad är läget med nExt 2 API i andra nordiska länder? I min kalender står det september 2014. Kan någon insatt i frågan utveckla lite den här biten med legal issues? Vad är problemet egentligen? Varför dyker "legal issues" upp som "gubben i lådan" i samband med att man går över från version 1 till version 2 av API:et? Skulle själv vilja köra min algo med aktier i Sverige och Finland.

Hälsningar,
Kim


Replies (2)

RE: Tidsplan för version 2 utanför Sverige? - Added by Nordnet Petter about 6 years ago

Hi Kim,
First of all apologies for the delay with Next 2.0
Today we only offer our API to swedish customers.
That doesnt mean that Swedish customers can't trade in Finland.
As a Swedish customer you are able to get data and trade at Nasdaq OMX (Denmark, Sweden and Finland) and Oslo Börs (Norway) through Next API.

Kind regards
Petter

RE: Tidsplan för version 2 utanför Sverige? - Added by Kim almost 6 years ago

Hej,

Problemet är att jag inte är kund hod Nordnet i Sverige. Jag är kund hos Nordnet i Finland. Har förstått att finskt medborgarskap inte hindrar mig från att bli kund hos Nordnet i Sverige. Men hur är det med tillgången till Next 2.0? Måste man förutom att bli kund hos Nordnet Sverige också ha svenskt medborgarskap? Om så är fallet återstår väl inget annat än att vänta på att Next 2:an släpps i övriga Norden.

Hälsningar,
Kim

(1-2/2)