Tidplan v2

Added by Björn almost 6 years ago

Hej!

Hur ser er plan ut för följande:
1) Rätta API-dokumentation, för att få bort rena fel tex av typen "parametern X ska vara ett heltal istället för en sträng".
2) Sätta "slutgiltig" design, så ni kan tala om vilka anrop som kommer att finnas och vilka som försvinner.
3) Driftsätta ett "allmänt tillgängligt" testsystem, så att vi kan testa på annat sätt än att själva simulera era servrar.

/Björn