Problem med inloggning till nExt 2

Added by Kim about 6 years ago

Hej,

Har ett giltigt nExt 1 API konto aktiverat och har med min Java-kod lyckats logga in och få lite respons på REST funktionerna i nExt 1 APIet. Private och Public feedarna fungerar däremot inte. När jag försöker få Price- eller någon annan feed så svarar servern, oberoende av tidpunkt på dygnet, med att skicka tillbaka bara heartbeats:

{"cmd":"heartbeat","args":{}} {"cmd":"heartbeat","args":{}}
...

Inloggning till nExt 2 API misslyckas också. Servern skickar följande svar:

{ClientResponse{method=POST, uri=https://api.test.nordnet.se/next/2/login? service=NEXTAPI&auth=tFJbPyf...(sessionsnyckel),
status=401, reason=Unauthorized}}

Antyder svaret att jag inte har rätt att ta kontakt med servern? Enligt dokumentationen är ju nExt 2 API bara tillgänglig för Nordnets svenska kunder. Varför kan jag inte logga in? Är det pga att jag inte är kund hos Nordnet i Sverige (är kund hos Nordnet i Finland) eller ska man ha nytt användarnamn & lösenord för nExt 2 API?

Hälsningar,
Kim


Replies (1)

RE: Problem med inloggning till nExt 2 - Added by Lars about 6 years ago

nExt 2 (testversionen) tycks inte vara igång ännu, trots vissa inlägg här som antyder motsatsen:

wget https://api.test.nordnet.se/next/1/ ger status 200 och lite info medan
wget https://api.test.nordnet.se/next/2/ ger status 406 - Not Acceptable.

(1-1/1)