Dokumentationen av nExt 2

Added by Peter about 6 years ago

Hej!

Jag har försökt tolka dokumentationen av login i nExt 2 då den är lite lätt otydlig.

Här är mina findings:

  • Det står att man ska använda "http:" men där får jag en redirect till "https:" så det vore bättre att hänvisa till den direkt.
  • Det står att man ska ha "," som delimiter mellan "service=" och "auth=" men i vissa av exemplen (till v 1) antyds att det ska vara "&" (som är mer naturligt). Vore bra med en notis om det verkligen ska vara ",".
  • Det är en POST så då kan man ju tänka sig att parametrarna ska ner i BODY, men nu verkar de som att de ska vara i URLen istället. Det skulle vara bra med en notis om det.

// Peter


Replies (1)

RE: Dokumentationen av nExt 2 - Added by Nordnet Simon about 6 years ago

Peter wrote:

Hej!

Jag har försökt tolka dokumentationen av login i nExt 2 då den är lite lätt otydlig.

Det är lite snurrigt här och där - vi har en ny version av dokumentationen på gång - förhoppningsvis är den lite klarare.

Här är mina findings:

  • Det står att man ska använda "http:" men där får jag en redirect till "https:" så det vore bättre att hänvisa till den direkt.
  • Det står att man ska ha "," som delimiter mellan "service=" och "auth=" men i vissa av exemplen (till v 1) antyds att det ska vara "&" (som är mer naturligt). Vore bra med en notis om det verkligen ska vara ",".

Ja - det ska vara & mellan alla parametrarna.

  • Det är en POST så då kan man ju tänka sig att parametrarna ska ner i BODY, men nu verkar de som att de ska vara i URLen istället. Det skulle vara bra med en notis om det.

Det är generellt snyggare att skicka dom i bodyn som du säger men vilket som fungerar faktiskt i nExt - vi har valt att visa det på ett sätt i dokumentationen. För PUT och POST kan man välja att skickar parametrarna som body eller som query parametrar. Om man däremot skickar samma parameter på båda ställena så får man fel. Vissa lib till vissa språk tillåter inte queryparametrar i POST och PUT.

(1-1/1)