REST api dokumentations fel

Added by Anders over 9 years ago

REST API dokumentationen säger att det finns et fält "host" i public och private feed delen vid login. I verkligheten verkar det vara "hostname".


Replies (5)

RE: REST api dokumentations fel - Added by Nordnet Tommi over 9 years ago

Du har så rätt - fälten stämmer inte ens med exemplet under. Det är ändrat nu i login.

Tackar!

RE: REST api dokumentations fel - Added by Anders over 9 years ago

Hittar säker ännu fler, men här är en till:
Request: DELETE -> https://BASE_URL/API_VERSION/realtime_access
Example:
Request: GET -> https://BASE_URL/API_VERSION/realtime_access

DELETE eller GET?-)

Går för GET..

RE: REST api dokumentations fel - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej, det är bra att du hittar fel.

Det ska vara GET. Jag har ändrat dokumentationen, tack.

RE: REST api dokumentations fel - Added by Patrik about 9 years ago

Fyller på listan. Nyckeln för instrument i Account Positions anges i dokumentationen som "instrumentID" men är i själva verket "instrument". Exemplet på responsen är korrekt.

RE: REST api dokumentations fel - Added by Patrik about 9 years ago

Exchange Orders har ett antal fel i dokumentationen:
1. "regdate" finns inte som fält i mina svar
2. "exchangeOrdeID" - samma som ovan
3. Fältet i "validity" heter inte "date" utan returneras som "validUntil"
4. "modDate" returneras som fält men finns inte med i spec.

(1-5/5)