Fråga om öppningskurs

Added by Sebastian over 6 years ago

Under öppningsauktionen får jag orderjup från API:et, men detta verkar inte indikera var aktien kommer att öppna. Följande svar fick jag som sista och första svar innan respektive efter öppningen i Ericsson:

{"cmd":"depth","args":{"i":"101","m":11,"t":"depth","tick_timestamp":"2014-05-02 08:59:35","bid1":83.2,"bid_volume1":108760,"bid_orders1":15,"ask1":70,"ask_volume1":70,"ask_orders1":1,"bid2":82.4,"bid_volume2":3505,"bid_orders2":2,"ask2":73.8,"ask_volume2":3105,"ask_orders2":4,"bid3":82,"bid_volume3":2668,"bid_orders3":3,"ask3":74.55,"ask_volume3":1126,"ask_orders3":3,"bid4":81.3,"bid_volume4":7500,"bid_orders4":1,"ask4":74.6,"ask_volume4":825,"ask_orders4":3,"bid5":81.2,"bid_volume5":1677,"bid_orders5":1,"ask5":75,"ask_volume5":244,"ask_orders5":2}}

{"cmd":"depth","args":{"i":"101","m":11,"t":"depth","tick_timestamp":"2014-05-02 09:00:00","bid1":78.8,"bid_volume1":9000,"bid_orders1":2,"ask1":78.9,"ask_volume1":16973,"ask_orders1":1,"bid2":78.75,"bid_volume2":33617,"bid_orders2":1,"ask2":78.95,"ask_volume2":11683,"ask_orders2":2,"bid3":78.7,"bid_volume3":35590,"bid_orders3":3,"ask3":79,"ask_volume3":36800,"ask_orders3":9,"bid4":78.6,"bid_volume4":3000,"bid_orders4":1,"ask4":79.05,"ask_volume4":53109,"ask_orders4":2,"bid5":78.55,"bid_volume5":200,"bid_orders5":1,"ask5":79.1,"ask_volume5":10640,"ask_orders5":2}}

Kontentan av det där är att det svårt om inte omöjligt att se var aktien kommer att öppna från den informationen man får från servern under öppningsauktionen. Har jag missat något?


Replies (1)

RE: Fråga om öppningskurs - Added by Sebastian over 6 years ago

För att svara på min egen fråga:

Det verkar som att man ska prenumerera på "price" för att få tillgång till aktiens öppningskurs.

(1-1/1)