Skippa pris vid köp?

Added by Johan over 9 years ago

Hej

Jag skulle vilja lägga order på marknaden utan särskilt pris, så att det köps första bästa som finns att tillgå. Jag skulle alltså inte vilja behöva ange något pris. Går det att göra så? Lägger jag pris som tomt "" så blir det Invalid Price.. Priset måste tydligen ligga inom en särskild range.

mvh


Replies (5)

RE: Skippa pris vid köp? - Added by Nordnet Simon over 9 years ago

Hej Johan, vi har idag inget stöd för att lägga ordrar till marknadspris. Däremot kommer vi att lägga till Fill-and-Kill, Fill-or-Kill och långtidsordrar.

RE: Skippa pris vid köp? - Added by Henrik over 8 years ago

Hej,

Jag är också intresserad av att skippa ange pris vid köp och istället ange belopp som man ska köpa för.

Vad har hänt med detta? Finns det stöd för det i dagsläget? Och hur fungerar "Fill-and-Kill, Fill-or-Kill och långtidsordrar"?

Jag skuklle också vilja passa på att fråga om ni har stöd för att sälja utan att ange pris?

Vänliga hälsningar,
Henrik

RE: Skippa pris vid köp? - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej, vi har tyvärr ingen möjlighet att lägga ordrar utan pris.

Däremot finns det fill-and-kill, fill-or-kill och långtidsordrar numera.

Sätt order_type=FAK eller FOK för fill-and-kill och fill-or-kill. Ordern går då till marknaden och om FAK är valt så försöker marknaden matcha så mycket det går och tar sen bort ordern.
Om FOK är valt så försöker marknaden fylla den helt om det inte går cancelleras ordern utan att gå till avslut.

För långtidsordrar sätts valid_until=YYYY-MM-DD då är ordern giltig till och med det datumet (så länge den inte går till avslut).

Mer info om orderläggningen finns här: https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/REST_API_documentation#Order-entry

RE: Skippa pris vid köp? - Added by Lars over 5 years ago

Vad är status på detta numera? Kan man skippa price vid FOK/FAK, eller vad gäller?
I dokumentationen står det att price inte är obligatorskt, men jag får ändå fel när jag försöker lägga en FOK order utan price.

(Jag prata om nExt 2)

RE: Skippa pris vid köp? - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, man måste ha priset vid FAK/FOK. Priset är optional för det sätts inte vid vissa stop/loss ordrar. Men för alla andra ordertyper måste den sättas.

(1-5/5)