Testmiljön

Added by Dennis over 6 years ago

Verkar som om eran testmijö inte är helt uppe, price-feeden ger 0-värden och inga ordrar kan läggas.


Replies (1)

RE: Testmiljön - Added by Dennis over 6 years ago

Hej, kan det bero på att det inte fanns aktivitet på det underliggande instrumentet?

trade_timestamp ger 1970-01-01, vilket gjorde att jag började fundera.

(1-1/1)