Login and feed example in Node.js subscribePrice(30, '1869', sessionData) return data.

Added by Christoffer about 5 years ago

hejsan, jag har testa erat

Login and feed example in Node.js

men kan inte få subscribePrice att fungera, får bra konstig data se nedan

[123,34,99,109,100,34,58,34,104,101,97,114,116,98,101,97,116,34,44,34,97,114,103,115,34,58,123,125,125,10]

testa exakt med eran kod subscribePrice(30, '1869', sessionData);

hade förväntat att man skulle få någon sådant som detta

{
"cmd": "price",
"args": {
"i": "1869",
"m": 30,
"t": "price",
"trade_timestamp": "2010-01-22 16:17:23",
"tick_timestamp": "2010-01-22 16:18:42",
"bid": "0.00",
"bid_volume": 0,
"ask": 101.00,
"ask_volume": 200,
"close": 101.00,
"high": 101.00,
"last": 101.00,
"last_volume": 200,
"lot_size": "1",
"low": 101.00,
"open": 0.00,
"turnover": 6605400,
"turnover_volume": 65400
}
}

vad gör jag för fel?

/Christoffer


Replies (2)

RE: Login and feed example in Node.js subscribePrice(30, '1869', sessionData) return data. - Added by Nordnet Tommi about 5 years ago

Provade exemplet igen eftersom det finns risk för att senare versioner av Node skulle kunna strula med det fungerar fint med:

$ node -v
v0.10.26

och dessa paket:
├─┬ restler@3.2.0
│ ├── iconv-lite@0.2.11
│ ├── qs@0.6.6
│ ├─┬ xml2js@0.4.0
│ │ ├── sax@0.5.8
│ │ └─┬ xmlbuilder@2.1.0
│ │   └── underscore@1.6.0
│ └── yaml@0.2.3
└── ursa@0.8.0

Dock fick jag prova ett annat instrument för att få någon prisinformation, exempelvis fungerar subscribePrice(11, '101', sessionData);.

Prova att ändra utskriften på rad 53 från util.log(d); till console.log(d.toString());.

RE: Login and feed example in Node.js subscribePrice(30, '1869', sessionData) return data. - Added by Christoffer about 5 years ago

tack fick det att fungera nu

console.log(d.toString());

var precis det som behövdes för att få det att fungera

/Christoffer

(1-2/2)