Lyckas logga in men inget annat. (C#)

Added by Nicklas almost 7 years ago

Hej!

Jag lyckas med inloggningen enligt exemplet. Sen stöter jag på problem. Hur lyckas man t ex med Touch? Har försökt lite olika men lyckas inte. Får felmedd: The remote server returned an error: (404) Not Found.

string res = SendRequest("PUT", "login/" + sessionKey, null);

Tacksam för hjälp. Gjärna kodexempel.

Mvh Nicklas


Replies (1)

RE: Lyckas logga in men inget annat. (C#) - Added by Nordnet Simon almost 7 years ago

Hej, har du satt Authorization: Basic i headern?

Exempel på kompletta requests finns här https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Code_examples. Java och Erlang har kompletta requests med Authorization.

(1-1/1)