Barriär/knock out pris för warrants / mini futures

Added by David over 6 years ago

Hej!

Var hittar jag information om barriär pris/knock out nivå för tex turbo warrants och mini futures i apiet?

Jag hittar en del information om instrumenten via derivatives och instruments frågorna men inte just detta?

David