nExt version 2

Added by Nordnet Simon almost 7 years ago

Nordnet arbetar för tillfället på en ny version av API:et nExt 2.
Supporten för vårt nuvarande API nExt 1 kommer vara begränsad då vi fokuserar på nya versionen.
Vi kommer inte att certifiera nya användare till nExt 1.
Testmiljön och specifikation blir tillgänglig i början av januari och målet är att ni ska kunna gå över till produktion 1 mars 2014.
nExt 1 kommer därefter stängas.
Nordnet API är endast tillgänligt för svenska kunder.

Nordnet is currently working on a new version of the API.
The support for our current API will be limited as we focus on the new version.
We will not certify new users to nExt 1.
The test environment and specification will be available in early January, and the goal is for you to be able to go over to Production 1 March 2014.
nExt 1 will then be closed.
Nordnet API is only available for Swedish customers


Replies (29)

RE: nExt version 2 - Added by Björn about 6 years ago

Cornelis: Situationen är aningen förvirrad, men gör ett försök med v2! Testsystemet funkar för mej.

RE: nExt version 2 - Added by Nordnet Petter about 6 years ago

Hi everyone,
We are happy to announce that we are finally ready to release Next2 API for our Swedish customers.
Please look at the updated information at the wiki

Apologies for the delay and lack of communication on the forum, we will be better.

Kind regards
Petter
Product owner

RE: nExt version 2 - Added by Osku about 3 years ago

Hi!
Is API availabe for testing for Finnish customers?

RE: nExt version 2 - Added by APIna about 3 years ago

Hello,

What is the situation on the v2 API for Finnish customers?

1 2 (26-29/29)