Shortname i Large Cap och omx30

Added by Erik about 7 years ago

Hej

Upptäckte att kortnamnet för Nordea är olika beroende på om man hämtar listan för omxs30 (NDA) eller Large Cap Stockholm (NDA SEK). Detta gäller både i testmiljön och i produktion.Jag har använt mig av GET -> https://BASE_URL/API_VERSION/lists/id i båda fallen (med respektive id). Möjligt att detta är allmänt känt men det har fått mitt program att krascha några gånger innan jag upptäckte det. Detta är inget större problem att hantera när man vet om det, men väcker ändå två frågor?

1. Varför är det så här?
2. Finns det fler aktier som har olika kortnamn?

/Erik


Replies (3)

RE: Shortname i Large Cap och omx30 - Added by Nordnet Simon about 7 years ago

Hej,

1) Kortnamnet ligger lagrat med listan och inte med instrumentet. Det gör att det ibland kan skilja.

2) Det gör det säkert. Använd alltid identifier och market_id som identifierierare.

RE: Shortname i Large Cap och omx30 - Added by sunh 11 days ago

This is the video I missed so much. I'm curious how you can find 먹튀검증 and upload the material I wanted 먹튀검증 I was impressed with your video 스포츠중계 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. we look forward to a lot of 꽁머니 in the future.I have a lot of videos related to 안전놀이터, 토토사이트 If you have time, please visit my안전놀이터 and 안전놀이터 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터

RE: Shortname i Large Cap och omx30 - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comWhat a nice comment! 먹튀검증 Nice to meet you. 먹튀신고 I live in 먹튀 a different country 먹튀검증업체 from you. 먹튀커뮤니티 Your writing will be 먹튀사이트검증 of great help to 먹튀사이트 me and to many other people living in 메이저놀이터 our country. 메이저안전놀이터추천 I was looking for a post like this, 메이저놀이터추천 but I finally found it. 메이저놀이터 Thank you so much for 사설토토 letting me read this. 메이저사설토토 This post touched me a lot. 사설토토사이트추천 Actually, 사설토토사이트 I'm running a website. 사설놀이터 I'd like to write on my site, 안전놀이터 too, referring to your post. 토토안전놀이터 I'm still lacking a lot, but I'm working hard! 안전놀이터 If you're interested, 토토사이트 please visit my site. 토토추천 I'd appreciate it if you could read my article and leave your comments. 메이저토토사이트 Thank you again for leaving me good posts, 먹튀없는토토사이트 and I will visit often and read other posts. 토토사이트추천 Be careful of COVID-19, 토토사이트 have a good day!

(1-3/3)