Tidsupplösning på indikatorer

Added by Lars over 7 years ago

Vissa indikatorer uppdaterar väldigt ofta, till exempel USD/JPY-kursen kan uppdatera bortåt en halv miljon gånger per dygn. Till skillnad från priser på instrument som kan handlas där man självklart vill ha tickdata är behovet av många uppdateringar per sekund av indikatorer mindre, i synnerhet gäller detta förstås indikatorer som är fördröjda.

Vore det möjligt att införa "lågfrekvensversioner" av de "mest aktiva" indikatorerna, som uppdaterar maximalt en gång var tionde sekund, till exempel? Inte i stället för de nuvarande fullupplösningsversionerna utan som ett alternativ.


Replies (3)

RE: Tidsupplösning på indikatorer - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, det är inte så dumt. Det är egentligen bara valutaparen som har den frekvensen vad jag vet. Vanliga index brukar beräknas periodiskt (ofta varje sekund).

Vi måste fundera på hur vi ska hantera det så vi kan visa samma indikator med olika frekvens.

En enklare kompromiss kan vara att vi reglerarar alla indikatorer så dom inte skickar ut oftare än varje sekund.

Jag vet inte hur det slår på alla applikationer så det lär inte ske så snabbt om vi gör det.

RE: Tidsupplösning på indikatorer - Added by sunh 11 days ago

This is the first time I have checked this sweet article related to 먹튀검증 It's the first time I've been to your site. This is the 먹튀검증 that hits my heart. This article seems to be the correct data for 스포츠중계 꽁머니 I also like 안전놀이터 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. And you spend a lot of time looking for 토토사이트 related 안전놀이터 data.If you have time, come to my site! The site name is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터

RE: Tidsupplösning på indikatorer - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티 .com Nice to meet you. 먹튀검증 I run a site 먹튀신고 that uploads posts similar to yours. 먹튀 Your post is really different. 먹튀검증업체 I really enjoyed reading it. 먹튀커뮤니티 What did you think of this post? 먹튀사이트검증 That's great. 먹튀사이트 I wish I had your writing skills. 메이저놀이터 I envy you. 메이저안전놀이터추천 It's not enough for you, 메이저놀이터추천 but there's a lot uploaded 메이저놀이터 on my site. 사설토토 There are also uploaded contents 메이저사설토토 that you may be interested in, 사설토토사이트추천 so please visit and read 사설토토사이트 them and leave your comments. 사설놀이터 I'd be very happy if you could. 안전놀이터 I think it'll help me a lot. 토토안전놀이터 Anyway, 안전놀이터 thank you again 토토사이트 for allowing me 토토추천 to read these posts 메이저토토사이트 and I will visit your website often. 먹튀없는토토사이트 Well, 토토사이트추천 thank you very much. 토토사이트

(1-3/3)