Möjlighet att skicka special orders

Added by Micke over 7 years ago

Har inte sett något i dokumentationen men finns det möjlighet att skicka special orders som t.ex. twap som handlar ur en position över dagen med en angiven slut tid?


Replies (1)

RE: Möjlighet att skicka special orders - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Nej, vi har tyvärr bara stöd för "vanliga" ordrar.

(1-1/1)