Rättigheter på public feed

Added by Magnus over 7 years ago

Hej!
Jag tror inte jag har rättigheter att läsa från market 11. Får tillbaka: {"cmd":"err", "args":{"msg":"Not authorized.", "cmd":{"cmd": "subscribe", "args": {"i": "101", "m": 11, "t": "price"}}}}

Kan man sätta om så jag kan läsa därifrån? Det skulle vara väldigt bra.

Tack på förhand!


Replies (1)

RE: Rättigheter på public feed - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, nu ska det fungera.

(1-1/1)