Jag får inga priser

Added by Micke over 7 years ago

När jag försöker prenumerera på priser så kommer inget tillbaka på den publika feeden. Jag får bara heartbeats?

Sending "{"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","i":"101","m":"11"}}"
Sending "{"cmd":"subscribe","args":{"t":"depth","i":"101","m":"11"}}"
Received "{"cmd":"heartbeat","args":{}}"
Received "{"cmd":"heartbeat","args":{}}"
Received "{"cmd":"heartbeat","args":{}}"


Replies (2)

RE: Jag får inga priser - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, det ser ut som om du skickar marknad som sträng. Det bör vara en integer.

{"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","m":11,"i":"101"}}

RE: Jag får inga priser - Added by Micke over 7 years ago

Aha, ok, tackar. Det kanske vore bra att uppdatera dokumentationen med typer för alla fält.

(1-2/2)