Certifieringsblanketten

Added by Erik over 7 years ago

Hej

Har tre frågor ang. certifieringsblanketten som jag håller på att fylla i. Vet inte om det är här jag ska ställa dessa men jag gör ett försök i alla fall.

1. Utbildning: Handel med finansiella instrument. (fråga 2)
Måste detta vara utbildning från skolväsendet eller kan utbildningsdagar/kvällar arrangerade av Nordnet, Avanza, Aktiespararna etc räknas?

2. Utbildning: Utveckling applikationer. (fråga 4)
Räknas allmänna programmeringskurser på universitetsnivå eller måste det vara utbildning riktad just mot handelsapplikationer?

3. Man ska tydligen lämna information om sin automatiska handel. (fråga 8)
Betyder detta att man måste certifiera om sin applikation varje gång man byter strategi?

/Erik


Replies (2)

RE: Certifieringsblanketten - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, skicka frågorna till så kommer dom till rätt person.

RE: Certifieringsblanketten - Added by Erik over 7 years ago

Hej

Har nu fått svar från api@... och tänkte bara del med mig ifall någon annan också undrar.

På fråga ett och två var svaret att man ska skriva de utbildningar man ansåg relevanta, det var inte så exakt va det var för några. På fråga tre var svaret nej.

/Erik

(1-2/2)