Python: encrypt auth med pyCrypto istället för m2crypto

Added by Emil over 7 years ago

Är det någon som lyckats logga in mha pyCrypto istället för m2crypto?
m2Crypto funkar inte om man kör sin applikation på Google Appengine...