Problem med försäljning

Added by Erik over 7 years ago

Hej

Vad är det för fel med detta anrop?

requests.post(URL + '/accounts/%s/orders' %(account_id), data = {'identifier': 101, 'marketID': 11, 'price': 87, 'volume': 2, 'currency': 'SEK', 'side': 'SELL'}, auth=auth, headers=headers)

Får följande felmeddelande

{u'orderID': 675627, u'orderState': u'LOCAL', u'resultCode': u'ORDER_MISSING_AGRE
EMENT', u'message': u'property [isGoodForShortSale] is not true', u'actionState':
u'INS_FAIL', u'accNo': 9210405}

Om jag byter side till 'BUY' så fungerar det.

/Erik


Replies (6)

RE: Problem med försäljning - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, du försöker sälja positioner i Eric B som du inte har - dvs du försöker blanka.

Om du vill kan jag lägga till ett blankningsavtal i test. Annars köper du på dig en massa Eric B i test och sen säljer av dom.

RE: Problem med försäljning - Added by Erik over 7 years ago

Fast när jag kollar mina positioner så har jag Eric B.

[{u'acqPriceAcc': u'58.75', u'marketValue': u'164.3', u'acqPrice': u'58.75', u'pa
wnPercent': u'85', u'qty': u'2.0', u'instrument': {u'mainMarketId': u'11', u'curr
ency': u'SEK', u'identifier': u'101', u'type': u'A', u'mainMarketPrice': u'82.15'
}, u'marketValueAcc': u'164.3'}]

/Erik

RE: Problem med försäljning - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Det kan ha varit dom ordrar jag släckte häromdagen (dom du inte kunde ta bort).

Dom kan ha varit medräknade när vi validerade ordern.

Kontrollera att du kan få bort alla ordrar nu och prova och sälj en Eric B igen.

RE: Problem med försäljning - Added by Erik over 7 years ago

Jo nu fungerar både orderläggningen och borttagande av order.

Tack för hjälpen

/Erik

RE: Problem med försäljning - Added by Linus over 7 years ago

Hej Simon,

Har du möjlighet att lägga upp blankningsavtalet för mig i test? Jag håller på att lägga till riskfunktioner för exekvering av en pair trading strategi, och att köpa instrumenten först ger lite skev bild av verklig exponering.

Tack!
Linus

RE: Problem med försäljning - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, jag är hemskt ledsen jag har missat det här helt.

Nu bör du kunna blanka i test.

(1-6/6)